Aansluiten bij het referentiekader van ouders van kinderen met ASS op zorg

Aansluiten bij het referentiekader van ouders van kinderen met ASS op zorg

Productgroep WTA 2022-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouders van kinderen met autisme worden vaak zwaar belast. De samenwerking met ouders is een belangrijke pijler voor de tevredenheid van ouders over het hulpverleningstraject. Er is onderzocht welke rol het persoonlijke referentiekader van ouders kan spelen in de manier waarop de hulpverlener het best aan kan sluiten. Dit referentiekader is in dit onderzoek geoperationaliseerd in de vorm van verwachtingen (praktisch, kritisch of existentieel) en beslissingsvoorkeur (delegerend of autonoom). De profielen die op basis hiervan zijn opgesteld kunnen dienen als richtlijn in de begeleiding aan ouders. In de resultatensectie worden de profielen toegepast op verschillende casusbeschrijvingen en wordt beschreven wat er volgens de ouders nodig is van de hulpverlener. De conclusie is dat het zinvol is om ouders onder te verdelen in deze profielen. Gepleit wordt om een instrument te ontwikkelen waarmee de hulpverlener het persoonlijk referentiekader van ouders bespreekbaar maakt en wat handvatten geeft om hierbij aan te sluiten.