Verwerking van ambigue zinnen bij kinderen met autismespectrum-stoornissen - Een verkennend onderzoek

Verwerking van ambigue zinnen bij kinderen met autismespectrum-stoornissen - Een verkennend onderzoek

Productgroep WTA 2011-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel bespreken wij de ontwikkeling en eerste resultaten van de Ambigue Zinnen Taak (AZT). Deze taak is ontwikkeld om de interpretatie van ambigue zinnen bij kinderen te onderzoeken en om na te gaan of kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) meer moeite hebben met het interpreteren van ambigue zinnen dan leeftijdgenoten. Ambigue zinnen hebben een dubbele betekenis, zoals 'Jan loopt naar de bank’. Om te weten om welke betekenis het gaat, moet een kind gebruik maken van de context; is in deze situatie de bank een meubel of een financiële instelling? Kinderen met ASS hebben volgens de Centrale Coherentie Theorie moeite met het betrekken van de context bij het verwerken van informatie. Om die reden zouden deze kinderen meer problemen kunnen hebben met het juist interpreteren van ambigue zinnen in de context. Om te onderzoeken of dit het geval is, hebben wij in een verkennend onderzoek de AZT afgenomen bij een grote groep controlekinderen met een typische ontwikkeling en bij een kleinere groep kinderen met ASS. De eerste resultaten wijzen erop dat de AZT bij kinderen goed is af te nemen en lijkt te meten wat deze taak beoogt te meten. Uit de resultaten kwam niet naar voren dat kinderen met ASS significant meer moeite hebben met het juist interpreteren van ambigue zinnen dan controlekinderen. Omdat dit een verkennend onderzoek is, bespreken we tot slot hoe de AZT in vervolgonderzoek gebruikt kan worden om de verwerking van ambiguïteit bij kinderen met ASS nader te onderzoeken.