Verslag Nationaal Autisme Congres

Verslag Nationaal Autisme Congres

Productgroep WTA 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 15 maart vond in de Beurs in Rotterdam het 13e Nationaal Autisme Congres plaats. Tijdens verschillende lezingen en workshops lichtten experts uit wetenschap en praktijk de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS) toe. professor Ina van Berckelaer-Onnes van de Universiteit Leiden opende het congres met een lezing over het verleden, heden en de toekomst van onderzoek en behandeling, thema's die de rest van de dag als een rode draad door het programma zouden lopen. Er was veel aandacht voor nieuw en vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek en de klinische implicaties daarvan. Hoe leveren de bevindingen uit dit onderzoek handvatten op voor behandeling en begeleiding in verschillende contexten? "Van behandelen naar kennis, van kennis naar behandelen”, aldus professor van Berckelaer-Onnes.