Verschillen volwassenen met autisme of ADHD in hun intelligentie?

Verschillen volwassenen met autisme of ADHD in hun intelligentie?

Productgroep WTA 2019-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Autisme en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) zijn stoornissen die steeds vaker gesteld worden. Symptoomoverlap en vertekeningen in de diagnostische criteria maken het moeilijk om beide diagnoses op basis van het gedrag van elkaar te onderscheiden. De vraag in deze studie is of er onderscheid gemaakt kan worden op basis van de intelligentie, gemeten met de Wechsler Adult Intelligence Scale (Nederlandse vierde editie, WAIS-IV-NL). In een multicenter onderzoek werden de WAIS scores van volwassenen met autisme of ADHD met elkaar vergeleken. Beide groepen bleken niet van elkaar te verschillen op het totale intelligentiequotiënt (IQ) en de vier indices van de WAIS. Wel scoorden volwassenen met ADHD hoger op de subtesten Figuur samenstellen en Symbool zoeken dan de volwassenen met autisme. De verschillen waren echter klein.