Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Productgroep WTA 2018-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Cradle (CRDL) is een houten instrument waarmee aanrakingen tussen twee of meer personen worden omgezet in geluid. In deze studie werd onderzocht of de inzet van de CRDL tijdens sociale interacties tussen vijf participanten met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking en hun begeleiders van invloed is op het verbeteren van contact (initiatief tot interactie, de stemming en gedragsproblemen van de participanten en de afstemming tussen de participanten en hun begeleiders). Er is gebruikgemaakt van een withdrawal design met vier fases van elk drie weken. In de eerste en de derde fase werden videobeelden van interacties tussen de participanten en hun begeleiders zonder de CRDL geanalyseerd (basislijn 1 en 2). In fase twee en vier werden interacties met het instrument geanalyseerd (CRDL 1 en CRDL 2). Hoewel de resultaten binnen en tussen de participanten en variabelen varieerden, zijn er op iedere variabele gematigde effecten gevonden voor ten minste twee van de vijf participanten. Twee van de vijf participanten lieten meer initiatief en minder gedragsproblemen zien en bij drie van de vijf participanten verbeterde de stemming en de afstemming tussen begeleider en participant in de fases waarin er gebruikgemaakt werd van de CRDL.