Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Waardenwerk 2013-52
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met ingang van nummer 52 heeft het Tijdschrift voor Humanistiek ee^ nieuwe naam: Waardenwerk. Als kersverse hoofdredacteur maak ik graag gebruik van de gelegenheid om de achtergronden van deze naamsverandering en de nieuwe koers van dit tijdschrift toe te lichten. Met de titel Waardenwerk richten wij de schijnwerper op de relatie tussen waarden en werk, vanuit de overtuiging dat die relatie in onze tijd van groot belang is. Er is werk nodig om inhoud te geven aan onze eigen bestaansethiek; er is werk nodig om morele waarden op het niveau van alledaagse praktijken levend te houden; en tenslotte is waarden-werk bijzonder hard nodig op het niveau van organiseren en besturen. Dit werken aan waarden willen wij in dit tijdschrift op alle drie deze niveaus onderzoeken en bevorderen, met het oog op de grote uitdagingen van onze tijd.