Van de redactie

Van de redactie

Productgroep WTA 2009-2
2009
Gratis

Omschrijving

Geachte lezers,
Dit nummer van het WTA heeft met de bijdragen van Edrisi & Eurelings-Bontekoe en die van Hoevenaars een sterk klinisch karakter. De redactie is ervan overtuigd dat de manuscripten de professionals werkzaam in het veld zullen aanspreken. De bijdrage van Blijd-Hoogewys en collega’s heeft daarentegen een sterk psychometrisch gehalte.
Veel onderwerpen rond het zogenaamde TOM Takenboek komen aan de orde waaronder de normering. Het longitudinale karakter van het onderzoek verdient navolging: te veel studies beperken zich tot één meetpunt wat geen inzicht geeft in het ontwikkelingsverloop van kinderen met een autismespectrumstoornis.