Trans-disciplinaire behandeling van incontinentie bij ASS

Trans-disciplinaire behandeling van incontinentie bij ASS

Productgroep WTA 2018-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De behandeling van incontinentie bij schoolgaande kinderen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis wordt vaak bemoeilijkt door problemen op het gebied van communicatie en gedrag. In dit onderzoek wordt het effect van transdisciplinair behandelen beschreven zoals uitgevoerd onder 26 kinderen bij wie de behandeling van incontinentie stagneerde. Alle kinderen hadden problemen op het gebied van gedrag of ontwikkeling en er was sprake van een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, waaronder autismespectrumstoornissen (ASS). De behandelgroep werd gekenmerkt door een hoge prevalentie van medische comorbiditeit en problematiek op psychosociaal gebied. Van de 26 kinderen waren 25 reeds elders behandeld vanwege incontinentie, zonder resultaat. Het effect van de huidige behandeling werd gemeten met behulp van de Goal Attainment Scale (GAS). Na 12 maanden van trans-disciplinaire behandeling lieten alle kinderen verbetering zien en bij 13 kinderen was de incontinentie zelfs volledig verholpen. Op basis van dit pilot onderzoek concluderen wij dat zelfs bij kinderen van wie wordt gezegd dat zij onbehandelbaar zijn of ongemotiveerd, behandeling van incontinentie vaak mogelijk is. Om de gestelde doelen te bereiken is het van belang dat de standaard behandelmethodes bij elk kind aangepast worden om tegemoet te komen aan de uitdagingen op het gebied van communicatie, gedrag en medische comorbiditeit.