Theory of Mind bij volwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder ASS

Theory of Mind bij volwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder ASS

Productgroep WTA 2013-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Theory-of-Mind (ToM) - oftewel het zich kunnen inleven in de gedachten en gevoelens van anderen - is een vaardigheid die kinderen al op jonge leeftijd beheersen. Mensen met een autismespectrum-stoornis (ASS) hebben vaak ToM-problemen. Individuen met een verstandelijke beperking (VB) hebben mogelijk een ontwikkelings-vertraging op het vlak van ToM. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar ToM bij volwassenen met VB.
In dit artikel worden resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar ToM bij volwassenen met VB en ernstige gedragsproblemen met of zonder ASS. De hypothese hierbij was dat deze individuen qua ToM vergelijkbaar zouden presteren met kinderen, waarbij de individuen met VB en ASS slechter zouden presteren dan de individuen met VB zonder ASS.
Er zijn geen specifieke ToM-instrumenten beschikbaar voor volwassenen met VB. In dit onderzoek werd daarom gekozen voor de TOM-test, een test ontwikkeld voor kinderen. Er werden 64 individuen geïncludeerd, waarvan 15 met en 49 zonder ASS.
Zij functioneerden qua ToM-niveau vergelijkbaar met 7-8 jarigen.