Serious gaming met multi-touch interactie in het onderwijs

Serious gaming met multi-touch interactie in het onderwijs

Productgroep WTA 2008-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 2005 zijn meerdere onderwijsvernieuwingen doorgevoerd welke vallen onder de gezamenlijke noemer “het nieuwe leren”.
Vanuit het basis en middelbaar onderwijs is er veel kritiek op de onderwijs vernieuwingen. Een groep die helemaal moeite heeft met “het nieuwe leren” zijn leerlingen met een stoornis uit het autisme spectrum. Juist de vaardigheden waar deze leerlingen moeite mee hebben, zoals groepswerk, zelfsturing en eigen initiatief nemen, worden aangesproken. Het kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen instromen in het reguliere middelbaar en voortgezet onderwijs maar ook voor het latere werkzame leven. Voor kinderen met PDD-NOS beginnen de problemen al bij basisonderdelen van het samenwerken als, op je beurt wachten, delen en grenzen respecteren, omgaan met fouten van de ander, kritiek ontvangen en verschillende rollen aannemen waardoor met zijn tweeën werken al onmogelijk kan zijn.