Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme

Psychotherapie voor depressie bij volwassenen met autisme

Productgroep WTA 2018-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Meer dan de helft van de mensen met een autismespectrumstoornis heeft een comorbide depressie. Dit artikel bespreekt het huidige wetenschappelijke onderzoek naar de beschikbaarheid en effectiviteit van psychotherapieën voor de behandeling hiervan. Een systematische zoekactie leverde slechts vijf onderzoeken op waarbij de effectiviteit van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) of Mindfulness- Based therapie (MBT) werd bestudeerd. Deze onderzoeken leveren beperkt bewijs dat deze therapieën depressieve symptomen doen verminderen bij mensen met autisme. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op de vragen of en welke vormen van psychotherapie daadwerkelijk effectief zijn in het behandelen van depressie bij mensen met autisme en of er aanpassingen nodig zijn aan de behandeling voor deze specifieke patiëntpopulatie.