Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme

Psychologische behandeling van kinderen en jongeren met autisme

Productgroep WTA 2022-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Psychologische behandeling kan voor kinderen en jongeren met autisme geïndiceerd zijn als onderdeel van een ruimer ondersteuningsaanbod. Communicatiemisverstanden, motivatieproblemen en de andere manier waarop deze kinderen prikkels en informatie verwerken, dwingen therapeuten om hun gebruikelijke werkwijze en communicatiestijl aan te passen. In dit artikel wordt concreet toegelicht hoe zo’n autismevriendelijke psychologische behandeling eruit kan zien.

Summary
For some children and adolescents with autism psychological treatment can be indicated as part of a more comprehensive support plan. Communication breakdowns, motivational problems and diff erences in information processing make adaptations to the method and style of the therapist necessary. Th is article describes the specifi cs of such an autismspecific form of psychotherapy.