Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS

Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS

Productgroep WTA 2015-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om een autismespectrumstoornis en de invloed daarvan op het leven en het contact met zichzelf en de ander beter te begrijpen en te accepteren is psycho-educatie voor iemand met een autisme-spectrumstoornis (ASS) alsmede voor eventuele naasten als partner en ouders het overwegen waard in een behandeling. In dit artikel wordt een perspectief geboden op de inhoud van psycho-educatie en psycho-educatiemodules voor volwassenen met ASS en een ten minste normale intelligentie, en wetenschappelijk onderzoek naar en de effectiviteit van psycho-educatie bij deze doelgroep.