Ouders met autisme en de ouder-kindrelatie

Ouders met autisme en de ouder-kindrelatie

Productgroep WTA 2022-2
Nanda Tak | 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kennis over de invloed die autisme bij een ouder kan hebben op de ouder-kindrelatie is belangrijk om ouders en kinderen die dat nodig hebben, passende ondersteuning te kunnen bieden. Om deze kennis uit te breiden, werden acht ouders met autisme geïnterviewd over hun ervaring met het opvoeden van kinderen en het opbouwen van de ouder-kindrelatie. De bevindingen worden belicht vanuit de over het onderwerp bekende literatuur. Tot slot wordt besproken hoe het ouder- en het kindperspectief bijeengebracht kunnen worden.

SUMMARY
Knowledge of what the infl uence of autism in a parent on the child-parent relationship can be, is important to provide parents and children who require it with suitable support. To add to this knowledge, eight parents with autism were interviewed about their experiences with child rearing and forming a child-parent bond. Th e results of these interviews will be compared to what is known about the subject from current literature. Finally, the perspective of parents and children on the subject will be integrated.