Ontslag vanwege een bijzonder gevoel voor humor?

Ontslag vanwege een bijzonder gevoel voor humor?

Productgroep WTA 2020-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als advocaat behandel ik met regelmaat zaken die op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ik ontkom er in mijn bijdrage niet aan om te generaliseren en mensen over één kam te scheren. Ik doel in ieder geval op mensen die een ontwikkelingsstoornis hebben, dan wel waarbij de diagnose ASS is vastgesteld. Het is mijn ervaring dat deze groep mensen sneller in de problemen kunnen komen, waarbij de juridische hulp lang niet altijd toereikend is en ook niet aansluit bij hun behoefte. Zoals ik al vaker heb beschreven, loopt een autistische werknemer een bepaald risico om op zijn werk in de problemen te komen. Hier kunnen bepaalde redenen voor zijn. In deze bijdrage gaat het over een werknemer die – onder bepaalde omstandigheden – grensoverschrijdend gedrag liet zien. Dit ging zelfs zover dat hij daarvoor op staande voet werd ontslagen.

BIJZONDER GEVOEL VOOR HUMOR

Een 37-jarige werknemer van een bedrijf dat zich bezighoudt met de energiemarkt liet blijken niet altijd goed in te kunnen schatten welk gedrag passend is en welke dingen grappig zijn. Dingen die voor hem grappig waren, of in ieder geval als grap bedoeld waren, werden door anderen als bedreigend ervaren. Het functioneren was geen enkel probleem. Hij werkte ondanks een aantal incidenten al een kleine tien jaar naar tevredenheid bij zijn werkgever. De druppel die de emmer deed overlopen, waren whatsappberichten waarin hij stelde (oud-)werknemers van zijn bedrijf te willen verwonden, waarbij hij het had over het ‘opruimen van oud-collega’s en oud-managers’. Bij deze berichten had hij afbeeldingen gestuurd van vuurwapens en messen.