Ontlastingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS)

Ontlastingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS)

Productgroep WTA 2008-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Encopresis ook wel fecale incontinentie of ontlastingsincontinentie genoemd, is een bekend kinderpsychiatrisch, kindergeneeskundig en psychologisch probleem bij kinderen. In 80% is achterliggend sprake van obstipatie (verstopping). De combinatie van medische en psychologische oorzaken maken ontlastingsproblemen lastig behandelbaar (Borwitz, et al, 2002; Buttross, 1999). Ontlastingsproblemen hebben een ongekend grote impact op het sociaal-emotionele functioneren van kind en gezin, hetgeen in hulpverlening vaak onvoldoende wordt onderkend (Cox, et al, 2002; Everdingen van, & Groeneweg, 2005). Uitspraken van cliënten en ouders vanuit de praktijk moge de impact van deze klachten op kind en gezin benadrukken: