Netwerk in Actie (NiA)

Netwerk in Actie (NiA)

Productgroep WTA 2016-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Doel. Het verwerven van meer kennis over de rol die het sociaal netwerk van mensen met autisme kan spelen in de behandeling via een meetinstrument voor praktijk en onderzoek. Methode. Literatuuronderzoek, interviews met professionals. Resultaten. Een instrument is ontwikkeld genaamd 'Netwerk in Actie' (NiA). Het instrument is hulpvraaggericht en actiegericht en geeft de behandelaar aangrijpingspunten om met het netwerk van patiënt en naasten aan de slag te gaan in de behandeling. Conclusie.
De eerste stap is gezet op weg naar een richtlijn voor netwerk-versterking.