Muziektherapie voor kinderen met autisme

Muziektherapie voor kinderen met autisme

Productgroep WTA 2023-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel beschrijft hoe er op een innovatieve wijze een bijdrage geleverd kan worden aan de verdere professionalisering van muziektherapie voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). Er is op basis van een literatuurreview en praktijkonderzoek een uniforme interventiehandleiding ontwikkeld: het Papageno Muziektherapie Programma (PMTP). Deze is stapsgewijs getoetst om indicaties te krijgen van de eff ectiviteit en werkzame elementen. Het verzamelde materiaal geeft inzicht in wat er gebeurt tijdens de muziektherapie en op basis daarvan is een eerste werkmodel ontwikkeld. Daarnaast geeft het aanwijzingen voor de eff ectiviteit van de behandeling en laat het zien wat de inzet van muziektherapie een kind met ASS op kan leveren. Het PMTP is er klaar voor om verder in de praktijk te worden toegepast, op basis waarvan de module verder onderbouwd en onderzocht kan worden. 

SUMMARY
This article describes how music therapy for children and young people with an Autism Spectrum Disorder (ASD) can be professionalized. Based on a literature review and practical research, a uniform intervention manual was developed: the Papageno Music Therapy Program (PMTP). This was then tested incrementally to obtain indications of effectiveness and active elements. The evidence gathered provides insight into what happens during music therapy. Based on this, an initial working model was developed. In addition, it gives indications of the effectiveness of the treatment and shows what the use of music therapy can mean to an child with ASD. The PMTP is ready to be applied in practice and can be furthe substantiated and researched.