Maatwerk  in meedoen

Maatwerk in meedoen

2020 | 978 90 377 0957 5 | www.scp.nl
Gratis

Omschrijving

Een vergelijking van zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking

 

Het SCP gaat in het rapport Maatwerk in meedoen na in hoeverre het de ca. 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking lukt om volwaardig aan de samenleving mee te doen. Daartoe vergelijkt het SCP de zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. In dit onderzoek wordt voor het eerst met cijfers aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking het inderdaad moeilijker hebben en dat hulp en ondersteuning daarbij nodig is. Aan een betere positie voor mensen met een verstandelijke beperking kan iedereen een bijdrage leveren: overheid, professionals, werkgevers en mensen zonder verstandelijke beperking.

 

Meedoen is belangrijk maar niet vanzelfsprekend
Naar schatting van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft ruim 6,5% van de Nederlandse bevolking een verstandelijke beperking (Financiën 2019; Woittiez et al. 2014a;  Woittiez et al. 2019a, 2019b). Net als anderen hebben zij volgens het vn-verdrag Handicap het recht om zo gelijkwaardig en volwaardig mogelijk mee te doen in de samenleving  (Wetten.nl 2016). Dit is allereerst belangrijk voor de mensen met een beperking zelf, omdat het hun eigenwaarde en kwaliteit van leven verhoogt. Daarnaast is het belangrijk voor de  samenleving als geheel, omdat het kan leiden tot minder collectieve hulp en uitgaven, meer solidariteit en minder tweedeling in de maatschappij (Bredewold 2014; Putman en Woittiez 2020). Meedoen is zeker voor mensen met een verstandelijke beperking echter niet vanzelfsprekend in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin steeds hogere eisen aan het functioneren van mensen worden gesteld (Financiën 2019; Putman en Woittiez 2020; Woittiez et al. 2014b). Ook is de samenleving volgens Kromhout et al. (2020) niet zorgzamer geworden sinds de decentralisaties in het sociaal domein.