Maakt persoonlijkheids-diagnostiek onderscheid tussen McDD en BPS bij jongeren?

Maakt persoonlijkheids-diagnostiek onderscheid tussen McDD en BPS bij jongeren?

Productgroep WTA 2013-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding: Jongeren (13-21 jaar) met McDD of BPS kunnen op gedragsniveau min of meer hetzelfde beeld laten zien, terwijl de oorsprong, de onderliggende dynamiek en daardoor behandeling ervan wezenlijk anders is. Onderzocht werd of persoonlijkheidsonderzoek jongeren met McDD van jongeren met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kan onderscheiden.
Methode: Bij een (dag) klinische populatie bestaande uit 33 jongeren (17 McDD en 16 BpS) werden de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) en de Minnesota Multiphasic Persona-lity Inventory- Adolescents (MMPI-A) afgenomen. Voor de interpretatie van de NVM, en de MMPI-A is gebruik gemaakt van de theoriegestuurde profielinterpretatie, zoals ontwikkeld door Eurelings-Bontekoe en Snellen (2010).
Resultaten: De resultaten van deze exploratieve studie suggereren dat de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) en de MMPI-A waarde lijken te hebben in het onderscheiden van jongeren met McDD van die met BPS. De prevalentie van het 'psychotische profiel' was hoger onder jongeren met McDD (17,6%) dan onder psychiatrische patiënten in het algemeen (8,0 %) en ook hoger dan onder de jongeren met BPS (0%). Jongeren met een BPS hadden allen een profiel dat valt binnen de 'borderline organisatie'. De resultaten dienen wel in studies met een grotere steekproef te worden gerepliceerd.