Maakt huidskleur uit bij de identificatie van autisme?

Maakt huidskleur uit bij de identificatie van autisme?

Productgroep WTA 2020-3
Anke Scheeren | 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kinderen uit etnische minderheidsgroepen ontvangen gemiddeld op latere leeftijd een autismediagnose. Zo zijn zwarte kinderen in de Verenigde Staten vaak een jaar ouder dan witte kinderen voordat bij hen autisme wordt vastgesteld. Ook ontvangen zij vaker een diagnose van een antisociale gedragsstoornis in vergelijking met hun witte leeftijdsgenoten. Obeid en collega’s (2020) onderzochten daarom in een Amerikaanse studentenpopulatie (n = 493) of onjuiste beelden en ideeën van autisme bijdragen aan een latere identificatie van autisme bij kinderen uit etnische minderheidsgroepen. Alle deelnemers lazen een beschrijving van een kind met autistische eigenschappen (zonder dat ‘autisme’ werd vermeld) en zagen een bijbehorende afbeelding van een zwart of wit kind. Daarna beantwoordden zij vragen over hoe waarschijnlijk het was dat zij zouden omgaan met dit kind. Dit is een standaardmethode voor het bepalen van sociale afstand (stigmatiserende gedragstendenties). Daarna werd aan iedere deelnemer de volgende twee vragen gesteld.
1) Hoe zou je de conditie van dit kind noemen?
2) Hoe waarschijnlijk is het dat dit kind autisme heeft?
Naast een vignet over een kind met autistische eigenschappen, lazen deelnemers ook een vignet over een kind met kenmerken van een antisociale gedragsstoornis en vulden zij opnieuw vragen in over de waarschijnlijkheid van sociaal contact en de mogelijke conditie van het kind. Vanwege het gevaar voor sociaal wenselijke antwoorden en problemen met introspectie op expliciete vragenlijsten gebruikten de onderzoekers ook twee impliciete associatietests. Tijdens een impliciete associatietest krijgt de deelnemer op een computerscherm woorden te zien die zo snel mogelijk moeten worden toegewezen aan een van twee categorieën.