Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

Productgroep WTA 2017-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

R. is een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis. Hij wordt aangemeld vanwege een plotselinge en uitgesproken achteruitgang in het functioneren.
Er is een depressief toestandsbeeld vastgesteld, en er zijn duidelijke eigenaardige motorische symptomen die verwijzen naar katatonie. Lorazepam brengt een nagenoeg onmiddellijke doch tijdelijke en niet optimale verbetering teweeg.
Elektroconvulsietherapie (ECT) brengt een snelle en langdurige verbetering en valt als behandeling te overwegen bij jongeren met autisme die een plotselinge
achteruitgang in het functioneren vertonen, gepaard gaande met ongewone psychomotorische symptomen. ECT is een snelle, effectieve en veilige behandeling, zowel in de acute fase als in de onderhoudsfase.