Immuun ontregeling in autismespectrumstoornis

Immuun ontregeling in autismespectrumstoornis

Productgroep WTA 2014-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Autismespectrumstoornis (ASS) is een veel voorkomende en ernstige neurologische ontwikkelingsstoornis in de vroege jeugd, die wordt bepaald door sociale en communicatieve tekorten, en repetitief en stereotiep gedrag. De etiologie van ASS blijft slecht begrepen. Gevoeligheid voor ontwikkeling van ASS heeft belangrijke milieuaspecten, naast een genetische basis. Slechts weinig genen zijn geassocieerd met het risico voor ASS ontwikkeling. Er is toenemend bewijs dat chronische neurologische ontsteking en immuun disregulatie leiden tot regulatie van inflammatoire cytokines in de hersenen bij ASS, waarschijnlijk door veranderde bloed-hersen barrière functie. Daarnaast hebben ASS kinderen vaak een familiegeschiedenis van auto-immuniteit, zoals type 1 diabetes en colitis ulcerosa. Het immuunsysteem wordt gekenmerkt door overmatige en aberrante cytokineresponsen, gemoduleerde T-cel-reactiviteit met verminderde Treg inductie, regulering en verminderde productie van immunosuppressieve cytokines, gemodificeerde NK-functie en verhoogde productie
van auto-antilichamen. Er is een immuun gerelateerde genetische variabiliteit betrokken, omdat veel pro-inflammatoire cytokinen genen geassocieerd zijn met ASS ontwikkeling. De eenzijdige conventionele benadering van autisme als een exclusief neuro-psychiatrisch probleem doet geen recht aan de complexe ontstaansgeschiedenis van de ziekte. De verstoringen in de opbouw en functie van het immuunsysteem, de aberrante microbiota in de darm worden naast neurobiologische effecten verklaard door erfelijke achtergrond waarvan de uiting wordt gemoduleerd door de grote invloed van omgevingsfactoren. De beschikbare gegevens die dit vernieuwde inzicht onderbouwen zijn veelal nog fragmentarisch en niet bevestigd. Concluderend, het perinatale milieu genereert een kwetsbaarheid voor chronische neuro-ontsteking in de hersenen die geassocieerd is met ernstige modulatie, en ontregeling van het immuunsysteem leidend tot de snelle ontwikkeling van ASS in genetisch gevoelige kinderen.