Identiteitsontwikkeling bij autisme

Identiteitsontwikkeling bij autisme

Productgroep WTA 2023-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Moeizame identiteitsontwikkeling heeft waarschijnlijk invloed op het welzijn van mensen met autisme door camouflagegedrag en impact op zelfbeeld/zelfconcept, zelfacceptatie en zingeving. Het doel van deze studie is om het verloop van de identiteitsontwikkeling bij autisme beter te begrijpen. Hiervoor zijn 14 mensen met autisme geïnterviewd. Participanten vertelden hoe opvattingen over ‘het zelf’ zich ontwikkelden, wat nodig is om je op je plek te voelen, zich authentiek in sociale omgevingen te kunnen gedragen, en over hoe de zoektocht naar zingeving verliep. Aanknopingspunten voor (zelf)ondersteuning in de identiteitsontwikkeling die naar voren kwamen zijn: het faciliteren van leermomenten, het beschouwen van autisme als een positieve sociale identiteit, authentiek leren zijn als product van wederzijds vertrouwen, en het leren nemen van concrete acties tot zelfrealisatie. In een vervolgproject zullen deze aanknopingspunten verder worden gebruikt om tot een geïntegreerde aanpak te komen die initiatieven bijeenbrengt die ondersteunen in de identiteitsontwikkeling.

SUMMARY
Problems with identity development probably affect wellbeing in autistic people through camouflaging behavior and associations with self-concept, self-acceptance and meaning of life. To improve our understanding of the process of identity development within autistic people, interviews were conducted with n=14 participants. Participants narrated about how their conceptualization of their ‘self ’ had evolved over time, the challenges of subsequently authentically presenting this ‘self ” in social settings, the necessities and requirements for fitting in, and their search for meaning. Potential avenues to aid identity development in autistic people include: facilitating learning opportunities, regarding autism as a positive social identity, asserting one’s authentic ‘self ’ as a result of mutual trust, and taking concrete actions towards self-realisation. In a follow-up project, these avenues will be combined into an integrated approach bringing together initiatives that aid identity development in autistic/neurodivergent people.