Het spontane gebruik van niet-letterlijke taal door mensen met de stoornis van Asperger

Het spontane gebruik van niet-letterlijke taal door mensen met de stoornis van Asperger

Productgroep WTA 2013-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Experimenteel onderzoek toont aan dat mensen op het autisme-spectrum moeite hebben met het begrijpen van niet-letterlijke vormen van taal. Deze studies meten steevast het begrip bij receptief, niet-spontaan taalgebruik. Tot op heden is er echter amper onderzoek gedaan naar het eigen, spontane gebruik van niet-letterlijke taal door mensen op het autismespectrum. Dit exploratieve onderzoek poogt bij te dragen aan het opvullen van deze lacune door spontane taaluitingen van mensen met de stoornis van Asperger te analyseren.
Via een inhoudsanalyse van YouTube-video's, waarin mensen met Asperger vertellen over hun stoornis, worden drie hypotheses, gebaseerd op de Theory of Mind-theorie en de Extreme Male Brain-theorie, getoetst. Het onderzoek toont aan dat mensen met Asperger zich in hun eigen taalgebruik regelmatig van niet-letterlijke taal bedienen en dat hun vaardigheid op dit punt niet moet worden onderschat. Er worden vier mogelijke verklaringen gegeven voor het verschillende beeld dat experimenteel onderzoek en het eigen, spontane taalgebruik laten zien.