Het effect van de ASSwijzer

Het effect van de ASSwijzer

Productgroep WTA 2014-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ASSwijzer richt zich op de ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis. De methode stelt centraal dat een persoon met bedoelde problematiek zijn 'leven in chaos' zelf probeert te ordenen. Hulpverleners behoren kennis te nemen van deze zogenoemde eigen ordening voordat ze zelf inhoud kunnen geven aan de ordening (structuur) die zij gaan bieden. Met behulp van deze methode wordt de eigen ordening en die van de omgeving in kaart gebracht, geanalyseerd en gewaardeerd. Op basis van alle verzamelde, geanalyseerde en gewaardeerde data kan een advies gegeven worden over de ordening die geboden moet worden, zodat de betreffende persoon zich (verder) kan ontplooien en ontwikkelen.
Doel van het onderzoek was om het effect van het gebruik van de methode te evalueren met als vraagstelling: Welk effect heeft gebruik van de ASSwijzer door de gedragsdeskundige op de persoon met ASS met een matig/ernstig verstandelijke beperking in termen van coping, herhaalgedrag en probleemgedrag, en welke effecten heeft het op de manier van ondersteunen?Zes hypothesen zijn getoetst. Het bleek dat gebruik van de ASSwijzer een statistisch significant effect heeft op de adviseringsstijl van de gedragsdeskundige ten aanzien van beeldvorming en ondersteuning.