Het beloop van autismespectrumstoornissen

Het beloop van autismespectrumstoornissen

Productgroep WTA 2012-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de huidige bijdrage worden vier casussen beschreven die inzicht geven in hoe kinderen, die op de basisschoolleeftijd gediagnosticeerd zijn met een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis - Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS), zich gedurende de adolescentie ontwikkelen. Zowel de kenmerken van de autismespectrumstoornis (ASS) als bijkomende internaliserende en externaliserende problemen komen aan bod.
Geen enkel kind met een autismespectrumstoornis (ASS) is hetzelfde. De ernst en hoeveelheid van symptomen variëren sterk tussen kinderen met ASS (Constantino, et al., 2004; Happe & Frith, 2006; Happe, Ronald, & Plomin, 2006; Volkmar, State, & Klin,
2009). Niet alleen binnen deze groep kinderen bestaan verschillen, ook per kind kunnen deze symptomen variëren: wanneer kinderen ouder worden, kunnen nieuwe problemen op de voorgrond treden, terwijl andere symptomen naar de achtergrond schuiven of zelfs verdwijnen (Van Geert & Van Dijk, 2002).