Had Hitler nu ook al asperger?

Had Hitler nu ook al asperger?

Productgroep WTA 2014-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat hebben Peter Sutcliffe, Eric Harris en Dylan Klebold en Adolf Hitler met elkaar gemeen? ze vermoordden allen in koelen bloede onschuldige mensen. ze worden alle vier ook genoemd in het boek Nul empathie. Een theorie over de menselijke wreedheid (2012) van de Britse hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Simon Baron-cohen. Sutcliffe als the Yorkshire ripper, Harris en klebold als de moordenaars van de columbine High School en Hitler als de man die alleen al de dood van 6 miljoen Joden op zijn geweten heeft. ze belichamen voor de meeste mensen het ultieme kwaad, maar zo vraagt Baron-cohen zich af, wat hebben we aan zo'n kwalificatie? Verklaringen die een beroep doen op het kwaad lijken vooral bedoeld om lucht te geven aan onze morele verontwaardiging. Volgens Baron-cohen schieten we er echter niets mee op. In plaats van over het kwaad kunnen we beter over wreedheid spreken, waarbij wreedheid kan worden gedefinieerd in termen van de afwezigheid van empathie.
Langs die weg wordt het mogelijk om een relatie te leggen tussen gebrekkige empathie en stoornissen zoals borderline persoonlijkheidsstoornissen, narcisme, psychopathie, maar ook autisme, en bovendien biedt empathie een aanknopingspunt voor een remedie. Baron-cohens boek snijdt een interessante kwestie aan en zijn poging om op een meer wetenschappelijke manier greep te krijgen op het kwaad valt te prijzen. In dit artikel wil ik me echter, via omwegen en zijpaden, afvragen of Baron-cohen zijn doel niet voorbij schiet, vooral waar hij zijn betoog verbindt aan de wreedheden die er in Hitler-Duitsland zijn begaan. En de associatie met autisme, is die wel zo gelukkig gekozen?