Essay - Hoe de classificatie autisme haar essentie verloor

Essay - Hoe de classificatie autisme haar essentie verloor

Productgroep WTA 2017-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De classificatiegeschiedenis van autisme laat zien dat er voortdurend verschuivingen en veranderingen in de definitie en symptomatologie zijn geweest met consequenties voor de diagnostiek en behandeling, maar ook voor de als autist gediagnosticeerde cliënt. De theorie van de wetenschapsfilosoof Hacking (2006) is een goed uitgangspunt om deze verschuivingen en veranderingen in kaart te brengen. Hacking noemt classificaties Moving Targets en spreekt van Making up People waar hij doelt op de invloed van de veranderingen van een classificatie op cliënten. Hij onderscheidt tien engines waarmee hij de structuur van een classificatie blootlegt en de mechanismen achter de veranderingen in kaart brengt.
Hacking paste zijn model toe op de classificatie Autisme. Deze toepassing wordt in dit betoog van kritische kanttekeningen voorzien. De filosoof gaat ervan uit dat de grote veranderingen in de classificatie vanaf 1994 en de toename van de prevalentie die daar mede het gevolg van is, wetenschappelijk juist zijn. Hij onderkent daardoor niet de essentiële veranderingen in de definitie van autisme, de daarop gebaseerde verwarrende en tegenstrijdige symptomatologie, en de negatieve invloed ervan op de identiteit van de cliënten, hun psychische gezondheid en hun sociale - en maatschappelijke posities.