Een vierluik op mindfulness bij autisme

Een vierluik op mindfulness bij autisme

Productgroep WTA 2017-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

“Als ik mediteer is het net alsof mijn door elkaar gekrabbelde onleesbare aantekeningen langzaam veranderen in scherpe, helder geformuleerde zinnen.”
Aldus een deelnemer aan de MYmind-training voor jongeren met autisme. De interesse voor het toepassen van mindfulness bij verschillende doelgroepen groeit, sinds een aantal jaren ook bij autismespectrumstoornissen. Wat maakt de beoefening van mindfulness potentieel effectief in de ondersteuning van kinderen met autisme en hun ouders? Deze vraag kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Ten eerste is er bij kinderen met autisme vaak sprake van een minder vloeiend verlopende sociale interactie, communicatie en empathie (American Psychiatric Associa-tion, 2013). Mindfulnesstraining leidt tot meer bewustwording van jezelf en van het huidige moment. Daarmee wordt meer bewustwording gecultiveerd van je gevoelens voor anderen, je communicatie met anderen, en hoe de ander op je overkomt. Dit kan leiden tot een verbeterde sociale interactie en een verhoogd empathisch vermogen (Sequeira & Ahmed, 2012).