Een positieve kijk op ASS

Een positieve kijk op ASS

Productgroep WTA 2013-3
Richard Vuijk | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) hebben vanuit de empathi-zing-systemizing-theorie van Baron-Cohen naast een tekort in het mentali-seren, een beperkte theory of mind en een beperkte empathie een sterkte in het systematiseren ten minste bij een normale intelligentie en afwezigheid van (ernstige) leerproblemen. Dit wordt door Baron-Cohen 'nul-empa-thie-positief' genoemd. Om te leven en te functioneren als persoon met ASS en 'nul-empathie-positief' en daadwerkelijk van de sterkte van het systematiseren te kunnen profiteren dient de omgeving vanuit een persoonsgerichte benadering de persoon met ASS tegemoet te treden, rekening te houden met de beperkingen en de mogelijkheden te zien, hem of haar daarop aan te spreken en de ruimte te geven. Zo kan door de beperkte empathie heen de sterkte in het systematiseren tot ontwikkeling komen en ten volle door de persoon met ASS benut worden.