Een executieve functietraining voor kinderen met autisme

Een executieve functietraining voor kinderen met autisme

Productgroep WTA 2016-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Doel. Het onderzoeken van de effectiviteit van twee executieve functietrainingen bij kinderen met autisme. Methode. Honderdeenentwintig kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar met een IQ boven de 80 werden willekeurig toegewezen aan één van drie trainingscondities van Braingame Brian, een executieve functietraining met game-elementen; 1) een werkgeheugen training; 2) een cognitieve flexibiliteittraining; of 3) een placebo training, waarin geen executieve functies werden getraind. De training bestond uit 25 sessies en werd gedurende 6 weken thuis uitgevoerd. We onderzochten de effecten van de training op werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, inhibitie, aandacht, en dagelijks gedrag (executieve functies, sociaal gedrag, ADHD-kenmerken en kwaliteit van leven). Resultaten. Hoewel op bijna alle maten (behalve inhibitie) vooruitgang werd gezien na alle drie de trainingscondities, werd alleen een aanwijzing gevonden dat de werkgeheugen training zorgde voor meer verbetering op een werkgeheugentaak dan de andere trainingscondities. Op de overige maten werden geen verschillen tussen de trainingscondities gevonden. Bovendien maakte 26 % van de kinderen de training niet af. Conclusie. De executieve functietraining met game-elementen lijkt in zijn huidige vorm geen geschikte interventie te zijn voor kinderen met autisme.