Echtparen groepstherapie voor volwassenen met een autismespectrumstoornis

Echtparen groepstherapie voor volwassenen met een autismespectrumstoornis

Productgroep WTA 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als er bij een van de partners van een echtpaar sprake is van een Autismespectrumstoornis (ASS), heeft dit grote invloed op de relatie. Om deze relatieproblemen te behandelen is er een interventie ontwikkeld, de zogenaamde (echt)parengroep. In deze exploratieve pilot studie wordt onderzocht of deelnemers baat hebben bij deelname aan deze (echt)parengroep. De verwachting was dat door de deelname aan de groepstherapie klachten zullen verminderen en de kwaliteit van de relatie c.q. het leven zullen verbeteren bij zowel de deelnemers met als zonder ASS. De partners (i.e., deelnemers zonder ASS, n=7) ervaren een toename in de relatietevredenheid en ze rapporteren geen verandering in hun eventuele lichamelijke of psychische klachten. De deelnemers met ASS (n=8) lijken direct na deelname aan de interventie een toename te laten zien van lichamelijke en psychische klachten terwijl deze klachten afnemen op langere termijn. Wat betreft kwaliteit van leven, of van de relatie, zien we bij de deelnemers met ASS geen veranderingen. Dit betekent dat we in deze pilotstudie aanwijzingen zien voor therapie effecten en het lijkt dus zinvol om dit behandelaanbod op een grotere schaal te onderzoeken.