DSM-5: een zegen of vloek?

DSM-5: een zegen of vloek?

Productgroep WTA 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

17 mei 2013 vescheen de vijfde uitgave van de Diagnostic and Statistica! Manual van de American Psychiatrie Association. Bijna twintig jaar na DSM IV viel het te verwachten dat dit een bijzondere gebeurtenis zou zijn in de bescheiden kring van professionals en wetenschappers. Maar neen, het is een mediageniek evenement. Op de Bijbel en Harry Potter na het meest verkochte en vertaalde boek wereldwijd! Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Is DSM-5 een zegen die veel kansen biedt, of een vloek met allerlei bedreigingen? In deze beschouwing zullen de redenen en de misverstanden die tot deze dubieuze populariteit en maatschappelijke controversen hebben geleid, kritisch belicht worden.