Depressie en zelfbeschadiging: de rol van een late ASS-diagnose

Depressie en zelfbeschadiging: de rol van een late ASS-diagnose

Productgroep WTA 2020-4
Anke Scheeren | 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kinderen met autisme lopen een verhoogd risico op een depressie en zelfbeschadigend gedrag, wat weer bekende risicofactoren zijn voor suïcide. In een studie hebben Hosozawa en collega’s (2020) daarom onderzocht of en hoe de timing van een autismediagnose samenhangt met depressieve klachten en zelfbeschadiging bij adolescenten. In de ontwikkelingspsychopathologie wordt mentale gezondheid niet uitsluitend beschouwd als een kenmerk van een individu, maar ook als het resultaat van een mismatch tussen het individu en de omgeving. Met andere woorden: een goed afgestemde omgeving kan bijdragen aan een betere mentale gezondheid. De verwachting van Hosozawa en collega’s was dat een vroege autismediagnose eerder zou leiden tot een betere match tussen het kind en de omgeving, waardoor kinderen minder snel een depressie en zelfbeschadigend gedrag zouden ontwikkelen. Deze studie is gebaseerd op de Millennium Cohort Study, een cohort in het Verenigd Koninkrijk geboren tussen september 2000 en januari 2002. Toen de kinderen 5, 7, 11 en 14 jaar waren, werd aan hun ouders gevraagd of hun kind een autismediagnose had. Op 14-jarige leeftijd vulden maar liefst 11.320 kinderen vragen in over depressieve symptomen en of zij zichzelf in het afgelopen jaar bewust verwond hadden. Op dat moment hadden 396 kinderen een autismediagnose. De overgrote meerderheid (96% van de groep zonder autisme; 91% van de groep met autisme) had gemiddelde cognitieve vaardigheden. Kinderen die al op 5-jarige leeftijd een autismediagnose hadden, rapporteerden op 14-jarige leeftijd niet vaker een depressie of zelfbeschadigend gedrag in vergelijking met hun leeftijdsgenoten zonder autisme. Kinderen die pas na hun 11e levensjaar een autismediagnose ontvingen, rapporteerden het vaakst een depressie of zelfbeschadigend gedrag. Het risico op een depressie werd groter naarmate de autismediagnose later was gesteld. Hoewel de kinderen met een late autismediagnose (na 11 jaar) het vaakst zelfbeschadiging noemden, rapporteerden ook kinderen met een autismediagnose op 7-jarige leeftijd relatief vaak zelfbeschadiging.