De rol van ouders in de behandeling van normaal begaafde volwassenen met ASS

De rol van ouders in de behandeling van normaal begaafde volwassenen met ASS

Productgroep WTA 2015-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is veel onderzoek verricht naar de invloed die het hebben van een kind met autisme heeft op ouders (zie voor een overzicht Hare, pratt, Burton, Bromley, & Emerson, 2004). Immers, problemen bij kinderen blijken de belangrijkste indicatie voor het gevoel van welbevinden van ouders (Raina, O'Donnell, Schwellnus, Rosenbaum, King, & Brehaut, 2004).
Met name moeders hebben meestal het eerst in de gaten dat hun kind zich anders ontwikkelt. Zij leren zich aanpassen aan de behoeftes van hun kind waarbij het kind vanuit zijn beperkte mogelijkheden om contacten aan te gaan, zich vaak ook het meest hecht aan de moeder en haar kan claimen (Aerts & Kroes, 2008).