De ontwikkeling van Theory-of-Mind en het Theory-of-Mind Takenboek

De ontwikkeling van Theory-of-Mind en het Theory-of-Mind Takenboek

Productgroep WTA 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is een nieuwe Theory-of-Mind test ontwikkeld, het ToM Takenboek. Deze test bevraagt diverse vroege ToM vaardigheden en geassocieerde aspecten. De test bezit goede psychometrische kwaliteiten: de interne consistentie, testhertest- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, discriminante, divergerende en convergerende validiteit zijn goed. Normscores zijn beschikbaar. De ToM ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen (n=324,
3-12 jaar) laat een driestaps ontwikkelingsproces zien. De grootste groei was duidelijk tussen 3,5 en 4,7 jaar. Binnen deze algemene ontwikkelingstrend werden er twee statistisch significante discontinuïteiten gevonden: bij 56 maanden en bij 72-78 maanden. Deze discontinuïteiten, welke de vorm hadden van een tijdelijke vermindering in ToM score (dip), gingen gepaard met een vermindering in variabiliteit; dit suggereert dat er op die leeftijd een belangrijke verschuiving in ToM denken plaats heeft. Soortgelijke resultaten werden ook gevonden bij kinderen met PDD-NOS (n=30, 3-8 jaar). Ondanks hun duidelijke ToM problemen, laten ze ook een spontane ToM ontwikkeling zien. De kinderen met PDD-NOS werden gedurende een periode van 20 maanden om de vier maanden getest. Bij de laatste meting hadden ze hun ToM achterstand ingehaald, dit ten gevolge van herhaalde blootstelling aan het ToM takenboek. De kinderen met PDD-NOS hebben een vertraagde ToM ontwikkeling; ook de dip komt op een later moment voor (rond 85-90 maanden).