De conceptualisering van ASS als een contactstoornis door Frankl, Asperger en Kanner

De conceptualisering van ASS als een contactstoornis door Frankl, Asperger en Kanner

Productgroep WTA 2022-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Drie auteurs ontwikkelden het idee dat autisme een contactstoornis is: Georg(e) Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). Zij waren praktiserend artsen, die werkten in de eerste medische instellingen die zich richtten op de mentale problemen van kinderen. Frankl introduceerde het idee van een contactstoornis. Frankls rol in de geschiedenis van autisme werd ontdekt in 2015 en wordt hier verhelderd. Zijn idee beïnvloedde Asperger en Kanner, die benadrukten dat autistische kinderen op een andere manier contact maken met hun omgeving. Asperger en Kanner zijn bekende grondleggers van het autismeonderzoek, maar het artikel presenteert nieuwe ontdekkingen over hun werk. Deze ontdekkingen laten zien dat alle symptomen van autisme een logische plek hadden in hun theorieën.

SUMMARY
Three authors developed the idea that autism is a contact disorder: Georg(e) Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). They were practicing medical doctors, who worked in the first medical institutions that addresses the mental problems of children. Frankl introduced the idea of a contact disorder. Frankl’s role in the history of autism was discovered in 2015 and is clarified here. His idea influenced Asperger and Kanner, who emphasized that autistic children have different contact with their environment. Asperger and Kanner are well-known founders of autism research, but the article presents new discoveries about their work. They show that all symptoms of autism had a logical place in their theories.