Darmbacteriën en ASS: een verkenning van de stand van zaken

Darmbacteriën en ASS: een verkenning van de stand van zaken

Productgroep WTA 2022-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Communicatie tussen de darm en cognitieve, emotionele en gedragsgerelateerde hersencentra vindt plaats via de darm-breinas. Het disfunctioneren van deze as kan leiden tot gedrags- en darmproblemen die gekoppeld zijn aan autismespectrumstoornissen (ASS). Zo’n verstoring kan veroorzaakt worden door een veranderende samenstelling van de darmbacteriën die een gevolg kan zijn van het beperkte eetpatroon van patiënten met ASS. Dus een verstoorde samenstelling van darmbacteriën is niet een oorzaak van ASS maar zorgt mogelijk voor (het verergeren) van de klachten. Interventies die erop gericht zijn de samenstelling van de darmbacteriën te beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld dieet, poeptransplantaties en probiotica. Een poeptransplantatie zou mogelijk ook de darmmicrobiota kunnen beïnvloeden met als resultaat een verbetering op verschillende symptomen, zoals sociale vaardigheden en stereotiep gedrag, maar door het ontbreken van een controlegroep is de validiteit van deze resultaten beperkt. Hoewel het aannemelijk is dat ook probiotica een eff ect hebben op ASS, is dit nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Dit komt doordat dergelijk onderzoek inherent complex is door:
– de grote diversiteit aan mogelijke probiotica;
– de heterogeniteit in de microbiota zelf;
– moeilijk te controleren externe invloeden;
– de reeks en heterogeniteit in ASS-symptomen; en
– de hoeveelheid factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van ASS-symptomen.
Hierdoor is het ontzettend lastig om one size fits all-richtlijnen op te stellen en zou er gewerkt moeten worden met een geïndividualiseerde aanpak die interventies afstemt op het unieke profiel van ieder individu.