Collages van het werk van ervaringsdeskundigen. De rol en bijdrage van ervaringsdeskundigen in het Actieprogramma voor mensen met verward gedrag verbeeld

Collages van het werk van ervaringsdeskundigen. De rol en bijdrage van ervaringsdeskundigen in het Actieprogramma voor mensen met verward gedrag verbeeld

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze bijdrage worden de bevindingen van een verkenning door het lectoraat GGZ en Samenleving van Hogeschool Windesheim naar de rol van ervaringsdeskundigen in projecten uit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag in beeld gebracht in acht collages.1 Het artikel beschrijft de achtergrond, de werkwijze en resultaten van de verkenning en geeft toelichting en tekst bij de collages.

Achtergrond

Het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG, niet te verwarren met de Algemene Verordening Gegevensbescherming) richt zich op een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. In dit programma heeft ZonMw sinds 2016 ruim 300 projecten van diverse aard gesubsidieerd. Een groot aantal hiervan is afgerond. Een voorwaarde voor toekenning van de projecten was dat ervaringsdeskundigen meededen. Van de projecten werden er 36 volledig bedacht én uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Het gaat om zeer diverse projecten, die soms ingebed waren in een zorgorganisatie (zoals de ggz of een beschermde woonvorm), soms samenwerkten met andere organisaties (bijvoorbeeld woningcorporatie of welzijnswerk), maar soms ook geheel zelfstandig waren opgezet.