Cognitieve veroudering bij volwassenen met autisme

Cognitieve veroudering bij volwassenen met autisme

Productgroep WTA 2017-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Recentelijk zijn er internationale artikelen verschenen die zich richten op autisme bij volwassenen ouder dan 55 jaar. In enkele artikelen wordt geconcludeerd dat er waarschijnlijk sprake is van versnelde cognitieve veroudering bij mensen met autisme en er een grotere kans is op dementie. In andere artikelen trekken de onderzoekers juist de tegengestelde conclusie: mensen met autisme lopen mogelijk minder risico op cognitieve veroudering. In het onderhavige opiniërende artikel worden de verschillende bevindingen bediscussieerd en mogelijke verklaringen voor de, ogenschijnlijk, inconsistente bevindingen gegeven. Factoren zoals veranderende criteria voor de diagnose autisme, heterogeniteit, equifinali-teit, multifinaliteit en het ontbreken van leeftijdneutrale diagnostische instrumenten zullen alle de revue passeren.
Autisme bij kinderen en tieners is veelvuldig onderzocht en besproken in allerhande media en uiteraard ook in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Studies naar autisme bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen zijn schaars (e.g., Mukaetova-Ladinska, Perry, Baron, Povey, & Autism Ageing Writing Group, 2011) terwijl herhaaldelijk is beschreven hoe belangrijk het is onderzoek te doen naar de derde en vierde levensfase bij mensen met autisme (zie o.a. Autism Europe, 2012; Michael, 2016; Piven & Rabins, 2011; Stuart-Hamilton & Morgan, 2011). In 2011 waren er minder dan vijf daadwerkelijke studies beschikbaar over ouderen met autisme (i.e. ouder dan 55 jaar). Dit aantal is in de afgelopen jaren wel verdubbeld, maar is nog steeds (te) weinig om duidelijke conclusies te kunnen trekken.