Beloop van sociaalcommunicatieve problemen bij dreumesen, peuters en kleuters

Beloop van sociaalcommunicatieve problemen bij dreumesen, peuters en kleuters

Productgroep WTA 2019-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit onderzoek richtte zich op ontwikkelings- en gedragsproblemen bij dreumesen, peuters en kleuters uit de algemene bevolking. Zowel ernstige communicatie- en interactieproblematiek als negatief en veeleisend gedrag bij dreumesen resulteerde vaak in milde tot ernstige problemen bij peuters. Het eerste type problemen was meestal een solidere en specifiekere voorspeller dan het tweede type problemen. Stabiele sociaal-communicatieve problemen op de dreumes- en peuterleeftijd waren de sterkste voorspellers van veel kenmerken van autisme op de kleuterleeftijd. Echter, hoge scores op bepaalde subklinische kenmerken van autisme bij dreumesen wezen eerder op problemen in gedrag, cognitie en/of taal dan op een autismespectrumstoornis op iets latere leeftijd. Regelmatige controle tijdens de eerste levensjaren geeft dus inzicht in de aanwezigheid en het beloop van verschillende problemen. Soms is verwijzing naar een specialist nodig voor adequate diagnostiek. Vroegtijdig ingrijpen op diverse gebieden is wenselijk om de impact van de problemen te minimaliseren, dat wil zeggen om het kind te stimuleren, de ouders te ondersteunen en het gezinsleven te herstellen.