Behandelprogramma's gebaseerd op de principes van ABA

Behandelprogramma's gebaseerd op de principes van ABA

Productgroep WTA 2012-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Door de grote diversiteit en heterogeniteit van de kenmerken en gedragingen van kinderen met een Autismespectrum stoornis (ASS) is een persoonsgerichte behandeling wenselijk. Een categorie van gedragsgerichte behandelingen die rekening houdt met individuele verschillen betreft de Toegepaste Gedragsanalyse (Applied Behaviour Analysis, ABA). Hierbij wordt gedrag gedefinieerd in observeerbare en meetbare termen om zo verandering in de tijd te kunnen vaststellen en beoordelen. Het gedrag (B) wordt bovendien geanalyseerd in de context van omgevingsfactoren: antecedenten (A) en consequenties van gedrag (C) en drie term contingentie (A-B-C).