Basiscurriculum  Ervaringsdeskundigheid

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Gratis

Omschrijving

In deze publicatie presenteren wij het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid voor de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz en aanpalende werkvelden. 
Het basiscurriculum reikt kennis aan die wij onmisbaar vinden voor het onderwijs aan ervaringsdeskundigen, ongeacht het niveau of soort van de opleiding. Het biedt de basis voor zowel reguliere opleidingen als het cursorisch onderwijs en bij- en nascholingen voor ervaringsdeskundigen. De aanleiding voor de samenstelling van dit basiscurriculum is om 
ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren en een kader aan te reiken voor het onderwijs. Op die manier beogen we meer eenduidigheid aan te brengen in het onderwijs 
voor ervaringsdeskundigen – in al zijn verscheidenheid. 
Het basiscurriculum bestaat uit vier basismodulen en vier praktijkmodules met daar tussenin een verbindingsmodule als intermezzo. We spreken van een basiscurriculum om 
daarmee tot uitdrukking te brengen dat het geen kant en klaar lespakket betreft. De vertaalslag voor het praktische onderwijs is aan de docenten zelf. De modules zijn de 
kennisonderdelen die onmiskenbaar van belang zijn voor onderwijs aan ervaringsdeskundigen en die niet mogen ontbreken. Elke module is uitgewerkt in een apart hoofdstuk. Voordat we deze presenteren beschrijven we eerst vanuit welke voorgeschiedenis en welk gedachtekader het basiscurriculum is ontwikkeld. Tot slot van deze inleiding geven we een leeswijzer en gaan we in op de vraag hoe de modules gebruikt kunnen worden in het onderwijs.