Autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen

Autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen

Productgroep WTA 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vanuit wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen weten we dat autismespectrumstoornissen (ASS) zich bij vrouwen op een andere manier uiten dan bij mannen. Op sociaal en communicatief gebied is er vaak sprake van compensatieme-chanismen, waardoor gedragsobservaties soms onvoldoende zicht geven op de aanwezige problematiek. Wat betreft de stereotype patronen in gedrag, zien we dat de overmatig intensieve hobby's bij vrouwen met ASS minder opvallen, omdat het vaak gaat om 'gewone' interesses. Vrouwen met ASS zijn op sensorisch gebied gemiddeld meer sensitief dan mannen met ASS. De toevoeging van dit criterium in de DSM-5 is voor deze doelgroep dus relevant. Co-morbide zien we bij meisjes met ASS relatief vaak internaliserende problemen, vrouwen met ASS worden geassocieerd met een diversiteit aan co-morbide problematiek. Vroege onderkenning is van belang, mede om co-morbide stoornissen te voorkomen of tijdig te behandelen.