Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken

Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken

2021 | VAB
Gratis

Omschrijving

Het rapport ‘Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken’ vormt de neerslag van een onderzoek dat Vanuit autisme bekeken (VAB) heeft uitgevoerd in het kader van de pilot levensloopbegeleiding. Het (h)erkennen van de eigenheid van mensen met autisme is in die pilot een belangrijk uitgangspunt. Mensen met autisme geven regelmatig aan dat zij zich niet voldoende gezien en gehoord voelen, en dat zij veel druk voelen om zich aan te passen aan de culturele (gedrags)normen van anderen. In het onderzoek is naar deze signalen geluisterd, is gekeken waar die druk ontstaat en zijn individuele ervaringen in een maatschappelijke context geplaatst. Het onderzoek bestaat uit desk research en kwalitatieve interviews. Dit rapport gaat niet over wat autisme is, maar over de ruimte die culturele denkkaders in de samenleving al dan niet bieden om de eigenheid van individuen te (h)erkennen. Voor dit rapport zijn twee invloedrijke culturele denkkaders relevant: de maakbaarheid van gedrag en de medicalisering van gedrag dat als afwijkend wordt ervaren. Beide spelen een grote rol in de opvoeding, het onderwijs, het sociale leven en de zorg. In de neoliberale samenleving – de mens als consument die verantwoordelijk is voor zijn eigen succes – geeft het idee van maakbaarheid extra druk om functioneel te zijn, in de zin van (economisch) nuttig.