Autisme en anorexia bij volwassenen

Autisme en anorexia bij volwassenen

Productgroep WTA 2018-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Naar schatting heeft 25 procent van de vrouwen met anorexia nervosa ook een autismespectrumstoornis. Helaas is er nog weinig bekend over deze comorbide problematiek. In het onderhavige verkennende onderzoek zijn de dossiers geanalyseerd van 7 volwassenen met beide diagnoses. Op basis van de resultaten wordt geadviseerd om behandeling vooral te richten op de dagstructuur en de zingeving goed af te stemmen op de emotionele ontwikkeling van de cliënt en om de familie hierbij te betrekken.