Autisme, anorexia en sociaal kijkpatroon

Autisme, anorexia en sociaal kijkpatroon

Productgroep WTA 2022-1
Anke Scheeren | 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen met autisme hebben een groter risico op een eetstoornis of kenmerken daarvan dan mensen zonder autisme. Zo blijkt uit onderzoek dat ongeveer een kwart van autistische vrouwen een klinisch niveau van een eetstoornis rapporteert. Andersom wordt hetzelfde patroon gezien: mensen met anorexia rapporteren gemiddeld meer autistische kenmerken dan mensen zonder anorexia. Het is nog onduidelijk of die autistische kenmerken van anorexia een gevolg zijn van uithongering, of ook aanwezig blijven na herstel. Sommige studies laten een verbetering zien in cognitieve fl exibiliteit en sociaal functioneren na herstel van anorexia.