Als een ouder autisme heeft

Als een ouder autisme heeft

Productgroep WTA 2017-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als je op internet zoekt naar de woorden ‘ouder’ en ‘autisme’, dan verschijnen er talloze sites met verschillende soorten hulpverlening voor ouders van een kind met een autismespectrumstoornis. Informatie of begeleiding voor ouders die zelf een autismespectrumstoornis hebben is er echter nauwelijks. Zij voelen zich dan ook vaak een vergeten groep in de hulpverlening. Waar lopen deze ouders voornamelijk tegenaan? En bij wat voor hulp hebben zij baat? In dit artikel is onderzocht hoe ervaringsdeskundigen het ouderschap beleven.