Passage 1 - 2006

Passage 1 - 2006

2006

Omschrijving

Begeleid Leren en autisme

Begeleid Leren en autisme

In april 2002 is in Eindhoven een Begeleid Leren-project gestart als een samenwerkingsproject tussen de GGz Eindhoven (GGzE ), zorgeenheid Promenzo en de School voor Volwassenen Educatie van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Eindhoven. In september 2002 begon de eerste groep met acht deelnemers en acht individuele trajecten. Inmiddels zijn er in totaal 141 deelnemers in begeleiding (geweest). Gemiddeld zijn er tachtig deelnemers die begeleiding krijgen en starten jaarlijks twee groepen met tien tot twaalf deelnemers die meestal doorgaan in een individueel traject.


Het Begeleid Leren-project is opgezet om ondersteuning te bieden aan mensen met psychiatrische handicaps bij het (gaan) volgen van een opleiding. De werkwijze is in grote lijnen gebaseerd op het Beleid Lerenprogramma in Rotterdam (Korevaar, 2005) en op de praktijkervaringen van de docenten van het ROC Eindhoven. Het team bestaat inmiddels uit zes (parttime) consulenten (2); drie docenten van het ROC en drie hulpverleners van de GGzE.


Na de start bleek al spoedig dat veel mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zich aanmeldden voor deze vorm van begeleiding. Omdat deze groep specifieke begeleidingsbehoeften bleek te hebben, hebben alle consulenten een training gevolgd bij het autismeteam van de GGzE en is werkbegeleiding gegeven door een medewerker van het Steunpunt Autisme.
In eerdere publicaties is al ingegaan op de ondersteuning van mensen met psychische handicaps bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. (3) Dit artikel gaat in op de specifieke ondersteuning die mensen met ASS nodig hebben bij het (gaan) volgen van een reguliere opleiding.

Meer info
3,90